Voordracht: “Prostitutie te Gent in de 18e eeuw”

Voordracht: “Prostitutie te Gent in de 18e eeuw” door Barbara Vos, historica UGent Barbara Vos is in 2007 afgestudeerd als een van de laatste ‘licentiaten’ geschiedenis. Tijdens haar studie heeft ze zich vooral gericht op […]

Voordracht: “De geschiedenis van het Nederlands”

Voordracht: “De geschiedenis van het Nederlands” door Em. prof. dr. Jacques Van Keymeulen, vakgroep Taalkunde – Nederlands (UGent) Jacques Van Keymeulen (1952) is licentiaat in de Geschiedenis, doctor in de Germaanse Filologie en een bekend […]

No Picture

Voordracht: “Heksenwaan in Vlaanderen”

Voordracht: “Heksenwaan in Vlaanderen” door Maartje van der Laak, historica Maartje van der Laak is een historica die haar liefde voor kunst en geschiedenis enthousiast weet over te brengen op haar publiek. Ze gidst in […]

Voordracht: “Te vindene tghuent dat men gheerne ghevonden hadde” Archiefvorming in laatmiddeleeuws Gent en Brugge

Voordracht: “Te vindene tghuent dat men gheerne ghevonden hadde” Archiefvorming in laatmiddeleeuws Gent en Brugge” door Tineke Van Gassen, dr. hist. UGent Laatmiddeleeuwse stedelijke archieven vormden geen neutrale opslagplaatsen van informatie. Kostbare privileges en oorkonden […]

Voordracht: “De Zoeaven, ook van bij ons”

Voordracht: “De Zoeaven, ook van bij ons” door Jef Bogaert Jef Bogaert was In 1989 medestichter van het Zedelgemse Ratte Vyncke Comité.  Amaat ‘Ratte’ Vyncke was als student pauselijk zoeaaf geworden. Nadien bouwde hij als […]

Voordracht: “Sporen van de Achttiendaagse Veldtocht: bronnen en heuristiek achter het boek Rumbeke 27 mei 1940”

Voordracht: “Sporen van de Achttiendaagse Veldtocht: bronnen en heuristiek achter het boek Rumbeke 27 mei 1940” door Jelle Angillis, historicus Binnen elk familieverband zijn er personen te vinden die rechtstreeks in aanraking zijn gekomen met […]

Voordracht: “Van pest tot corona. Een zeer korte geschiedenis van epidemieën in Vlaanderen”

Voordracht: “Van pest tot corona. Een zeer korte geschiedenis van epidemieën in Vlaanderen” door Prof. Isabelle Devos; historica en demograaf. Ze is als professor verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis en het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historische […]