Privacyverklaring

Familiekunde Vlaanderen Regio Gent, zorgt voor het technische beheer van deze website. Familiekunde Vlaanderen Regio Gent draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Familiekunde Vlaanderen Regio Gent persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid

Familiekunde Vlaanderen Regio Gent verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden persoonsgegevens over u verzameld, wanneer u ons contacteert of inschrijft op de nieuwsbrief. De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren. Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Familiekunde Vlaanderen Regio Gent deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

3. Cookies

Op deze website worden zogenaamde “cookies” gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De door deze website gebruikte cookies zijn echter slechts tijdelijk van aard en worden gewist van zodra u uw browser afsluit of automatisch na 30 dagen.

De cookies worden op deze website gebruikt om uw voorkeuren te onthouden, om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen en voor intern beheer van capaciteit.

Deze website maakr gebruik van onder meer functionele cookies voor de goede werking en de gebruiksvriendelijkheid van de website, analytische cookies (Google Analytics) voor het bijhouden van bezoekersstatistieken en sociale cookies (Pinterest, Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter kunnen eventueel cookies plaatsen om u toe te laten gemakkelijk artikels te delen via deze sociale netwerken).

U kunt in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen.

4. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Familiekunde Vlaanderen Regio Gent bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser, uw besturingssysteem, uw schermresolutie, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina’s op deze website, de datum en tijd van elke door u bezochte pagina, de zoekopdracht die leidde tot het bezoek van deze website, en of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent. Deze informatie wordt niet gelinkt aan uw persoon en enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

5. Rechten

Zoals voorzien door de Privacywet, kunt u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Familiekunde Vlaanderen Regio Gent te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens. Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens, toestemmingen kan je altijd weer intrekken. Stuur daarvoor een email naar info[at]familiekunde-gent.be. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsauthoriteiten.

6. Wijzigingen

Familiekunde Vlaanderen Regio Gent behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op  24 mei 2018 conform de Europese Privacy Wetgeving (GDPR).

7. Contactgegevens

Familiekunde Vlaanderen Regio Gent is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan Familiekunde Vlaanderen Regio Gent contacteren op volgend adres: Hollenaarstraat 26, 9041 Oostakker, België of info[at]familiekunde-gent.be