Documentatiecentrum Familiekunde Gent

Iedere woensdagnamiddag (13u-17u), met uitzondering van juli en augustus, staat het bestuur ter beschikking voor advies op gebied van de opzoekingen naar uw voorouders.

Talrijke naslagwerken liggen ter beschikking waaronder parochieregisters, registers burgerlijke stand, staten van goed, volkstellingen, boeken over gans de provincie Oost-Vlaanderen, doch ook van West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Brabant alsook Zuid-Nederland als Noord-Frankrijk e.a.

Op PC hebt u de mogelijkheid duizenden bidprentjes, rouwbrieven en andere familiedocumenten te raadplegen.

Bent u niet vrij op woensdag, of zijn uw opzoekingen niet voltooid? Geen probleem. De gevraagde werken kunnen in lezing blijven in de leeszaal van het Liberaal archief.

Kopieën kunnen bekomen worden in het documentatiecentrum à € 0,10 per stuk.

Documentatiecentrum Albert Maertens – Liberaal archief

De bibliotheek van het Liberaal Archief telt momenteel ruim 47.000 titels. Er kunnen 4000 meter archieven opgeslagen worden!

De collectie met zowel historische als actuele titels, beperkt zich niet tot België maar bevat ook heel wat werken in andere Europese landen en de Verenigde Staten. Naast liberalisme zijn thema’s als antiklerikalisme, Vlaamse beweging, onderwijs en schoolstrijd, ruim vertegenwoordigd. In de leeszaal beschikt de lezer over een handbibliotheek met naslagwerken over de Belgische geschiedenis en de Vlaamse beweging, en over biografische repertoria.

Centrum Albert Maertens - Liberaal archief
Centrum Albert Maertens – Liberaal archief

Van meer dan 1.000 plaatselijke verenigingen in Vlaanderen kan archiefmateriaal worden geconsulteerd. Hiertoe behoren politieke kringen, verenigingen actief in de culturele sector (plaatselijke afdelingen van het Willemsfonds; harmonieën en fanfares; toneel- en zangverenigingen; letterkundige verenigingen en sportkringen), sociaal geëngageerde organisaties (lokale afdelingen van vakbond en mutualiteit; beroeps- en liefdadigheidsverenigingen; coöperatieve verenigingen, spaar- en pensioenkassen) en doelgroepen (vrouwen-, jongeren- en studentenverenigingen).

Adres

Kramersplein 23, 9000 Gent