Sinds 13 mei 2005 zijn de diensten Stadsarcheologie en Stadsarchief samen gehuisvest in De Zwarte Doos aan de Dulle-Grietlaan in Gentbrugge, in de gerestaureerde gebouwen van de vroegere Puntfabriek (het metaalbedrijf Arbed). Met de gegevens uit geschreven documenten, audiovisuele bronnen (foto’s, plannen …) en de resultaten van archeologisch onderzoek bouwen ze aan het historisch kenniscentrum van de Stad Gent.

De Zwarte Doos publiceert regelmatig over de collecties die ze beheert, het archeologisch onderzoek in Gent, de Gentse geschiedenis en het Gentse erfgoed. Deze publicaties komen ofwel in eigen beheer van de Stad Gent tot stand, ofwel in samenwerking met de Vriendenkring van het Stadsarchief (GOF), de Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument (GVSALM), de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG), andere projectpartners en uitgeverijen.

Een overzicht van deze publicaties (archieftoegangen, boeken, tijdschriften, erfgoedmemo’s, rapporten, handleidingen, dvd’s, prentbriefkaarten van collectiestukken) vindt u hieronder. Ze zijn te koop in de leeszaal van De Zwarte Doos. Sommige, recente titels zijn ook elders (Stadswinkel, STAM, boekhandel) te verkrijgen.

Stadsarchief

Het Stadsarchief van Gent is één van de belangrijkste stedelijke archieven van Europa. Het stedelijk archief, de eeuwenlang bewaarde documenten van het stadsbestuur, is de belangrijkste bron voor de Gentse geschiedenis. Dit unieke bestand krijgt nog regelmatig aanvulling, ook met privé-archieven. Het Stadsarchief van Gent beheert 22 kilometer archief. Het modern archief kent een jaarlijkse aangroei van ca. 500 m per jaar.

Een archief bewaart de overdrachten van de stedelijke administratie maar zoals steeds is het de uitzondering die de regel bevestigt: particuliere archieven zoals familie- en bedrijfsarchieven, de archieven van de oude middeleeuwse ambachten, archieven van caritatieve en religieuze instellingen worden, voor zover ze een aanvulling kunnen betekenen op de geschiedenis van Gent, eveneens opgenomen.

Dit geldt evenzeer voor allerhande verzamelingen: een historisch-topografische verzameling van kaarten, prenten en tekeningen, foto’s, prentbriefkaarten, geporseleinde kaarten, rouwbrieven, bidprentjes, affiches, kranten én een uitgebreide bibliotheek die vooral toegespitst is op de geschiedenis van Gent en van de Lage Landen.

Huwelijken Spaans Kasteel
Huwelijken Sint-Niklaas
Huwelijken Sint-Jacobs
Huwelijken Sint-Salvators
Huwelijken Sint-Pieters
Huwelijken Sint-Michiels Noord
Huwelijken Sint-Michiels Zuid
Huwelijken Sint-Martinus
Huwelijken Sint-Baafs