Guido De Wulf, onze ere-voorzitter (1938-2018)

Guido De Wulf

Guido De Wulf, onze ere-voorzitter (1938-2018)

Onverwacht is Guido De Wulf te Gent op 31 maart 2018 van ons heengegaan.

Stamboomonderzoek was een pad dat zijn ganse leven doorkruiste. Van 1986 tot 1996 was hij een voorzitter die fungeerde met vriendschap, dienstbaarheid en vertrouwen.

Graag citeer ik zijn echtgenote Jacqueline Dhoore, die hem mooi typeert:

Guido was een mooi mens, een man van weinig woorden die voor iedereen respect had. Zijn rust en goedheid deden hem stralen.

Hij bleef trouw vasthouden aan oude dingen en zijn Vlaamse wortels. Zijn leven lang besteedde hij vele uren aan familiekunde. Hij genoot dan ook ten volle van zijn nageslacht.

Als vertegenwoordiger was hij geliefd tot in de kleinste dorpen. Hij onderzocht er ook de geschiedenis en zo ontstond zijn liefde voor authentieke huisjes. Hij verstond de kunst me hierin mee te nemen en het werd onze kracht. Met grote inzet droegen we zo ons steentje bij aan het behoud van patrimonium in een tijd van koele strakheid.

Het voltallig bestuur betuigt haar oprecht medeleven aan zijn echtgenote Jacqueline, zijn kinderen Joost, Kristel en Maarten, en de ganse familie.