Digitale Week 2017

Digitale Week 2017

Ook dit jaar inbreng van Familiekunde Gent tijdens de Digitale Week 2017

Tijdens de Digitale Week 2017 (van 20 oktober tot 5 november) werd op 25 oktober 2017 in het Liberaal Archief een voordracht gehouden rond enerzijds “digitale nalatenschap” door Peter Laroy, directeur van het Liberaal Archief en anderzijds “werken aan je eigen digitaal archief” door Pascal Dobbelaere, webmaster voor Familiekunde Gent.

In het tweede deel kwam Pascal Dobbelaere aan het woord die het onder meer had over digitaliseren van analoog materiaal en het gebruik van verschillende opslagmedia zoals optische dragers (CD/DVD/Blue-Ray), harde schrijven (HDD, SSD, NAS), flash-media (geheugenkaartjes en USB-sticks) en uiteraard de online opslag (in “the cloud”). Eveneens kwam het goed bewaren van de opslagmedia aan bod.

Bij het digitaliseren van beeldmateriaal (foto’s en documenten) kwamen naast de mogelijke instellingen zoals resolutie en kleurmodi ook de bestandsformaten aan bod. Uit de presentatie bleek dat beeldmateriaal best gedigitaliseerd wordt en opgeslagen wordt onder een .pdf (PDF/A) formaat of .tif (TIFF 6.0) formaat. Niet alleen is er een duidelijk kwaliteitsverschil tussen beide bestandsformaten en bvb .jpg bestanden, maar dit zijn namelijk twee bestandsformaten die internationaal genormeerd zijn inzake archivering om binnen tientallen jaren nog steeds te kunnen worden bekeken.

Rond het alom gekende en veel gebruikte .jpg (JPEG- formaat) zijn geen afspraken vastgelegd inzake archivering en is er geen enkele garantie dat een gescande foto in .jpg formaat binnen 50 jaar nog steeds te lezen zal zijn.

Nog een kleine doorverwijzing naar een artikel op het wetenschappelijke EOS magazine (www.eoswetenschap.eu/technologie/wanneer-bestandsformaten-verdwijnen-en-data-verloren-gaat) dat het eveneens heeft over het verloren gaan, niet van opslagmedia, maar van bestandsformaten binnen een Microsoft Word-omgeving.

De presentatie kan u trouwens terugvinden op het download-gedeelte van de website.

Familiekunde-Gent voorziet in 2018 ook extra aandacht rond digitaliseren in de vorm van opleidingen en workshops. Meer info volgt uiteraard op de website en via onze nieuwsbrief.