Nieuwe termijnen openbaarheid akten Burgerlijke Stand

burgerlijke stand

In België waren de akten van de burgerlijke stand tot nu toe pas openbaar na 100 jaar. Om akten van minder dan 100 jaar oud in te zien was de toelating nodig van de Familierechtbank van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement waar het register wordt bewaard. Daar komt op 31 maart a.s. voor een aantal akten verandering in.

Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar. Na afloop van die periode kan iedereen een uittreksel of een afschrift van de akten krijgen. Voor de geboorteakten blijft de termijn op 100 jaar. Die kortere termijnen moeten genealogisch en demografisch onderzoek vergemakkelijken.

Er zijn nog een aantal andere wijzigingen. Zo zal de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf om een verbetering van die akte kunnen vragen aan de familierechtbank als de ambtenaar vaststelt dat hij in de opgemaakte akte een materiële vergissing heeft begaan. Een akte van naamsverandering vermeldt voortaan ook de geboorteplaats en de geboortedatum van de betrokkene. Ook in de akte van echtscheiding komen extra gegevens: de geboorteplaats en geboortedatum van de personen die uit de echt gescheiden zijn en (in geval van een buitenlandse huwelijksakte) de autoriteit die de huwelijksakte heeft opgemaakt en de datum en plaats van opmaak.

Deze wijzigingen kaderen in de Wet van 18 juni 2018 die de burgerlijke stand moderniseert. Een nieuwe wet van 21 december 2018 bracht – nog voor de modernisering effectief van start kon gaan echter al enkele wijzigingen aan in de nieuwe regels. Al hoewel de oorspronkelijke wijzigingen vandaag 10 januari 2019 in werking treden, zullen ze pas effectief van kracht zijn op het moment dat de gewijzigde wet van 18 juni 2018 in werking treedt. En dat is op 31 maart 2019.

Wie de Wet van 18 juni 2018 en die van 21 december 2018 er wil op nalezen, kan terecht in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Patrick Vanhoucke, Familiekunde Brussel – http://www.familiekunde-brussel.be/2019/01/10/nieuwe-termijnen-openbaarheid-akten-burgerlijke-stand-vergemakkelijken-genealogisch-onderzoek/