Etienne Dierick, magistraat en genealoog (1928-2016)

Etienne Dierick, magistraat en genealoog (1928-2016)

Etienne Dierick werd geboren te Eksaarde op 19 januari 1928 als tweede zoon van Antoon Dierick en Magdalena Goossens. Hij loopt eerst school in Doorslaar op de school waar zijn vader Antoon hoofdonderwijzer was, gaat vervolgens naar het college in Lokeren samen met zijn broer Luc en na enkele jaren naar het Klein Seminarie in Sint Niklaas. Als kind volgt hij pianoles bij Gabriel Verschraegen.

Tijdens zijn kinder- en jeugdjaren, op het platteland in Eksaarde-Doorslaar, ontwikkelde hij een blijvende grote interesse voor de natuur, in het bijzonder voor planten, bloemen en vogels, die hij alle kon herkennen aan hun zang of vlucht.

Later studeert hij Rechten in Gent, wordt doctor in de rechten (R.U. Gent 1954), licentiaat in de criminologie (R.U.Gent 1953) en licentiaat in het notariaat (R.U. Gent 1954).

Hij huwt op 2/4/1958 met Mia Van de Voorde (20/3/1929-25/7/1972) uit Lochristi. Samen krijgen ze 3 kinderen: Katelijne, Beatrijs en Stefaan. Ondertussen zijn er 8 kleinkinderen: Maarten, Elisabeth, Anne-Katrien, Karolien, Annemie, Laura, Marie en Simon.

Op 27/11/1973 huwt hij een tweede maal, met Francine Lampaert (5/12/1929-24/8/2009) uit Sint-Amandsberg, weduwe van zijn goede vriend Jules Pauwels.

Beroepsloopbaan

Etienne Dierick start zijn beroepsloopbaan in 1954 (26 jaar oud) aan de balie in Gent als advocaat. In 1966, wordt hij benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Bij de oprichting van het arbeidshof in Gent in 1970, wordt hij er benoemd tot raadsheer, in 1983 tot kamervoorzitter en in 1986 tot eerste voorzitter van het arbeidshof. Hij gaat met pensioen in 1995 op 67 jarige leeftijd.

Interesses

Zijn interesse voor genealogie dateert sinds de jaren zeventig. In 1972 geeft hij naar aanleiding van de viering van zijn oudste broer Luc Dierick als burgemeester van Eksaarde een boekje uit: DIERICK (1571-1972) een Eksaardse stam. Met veel passie werkt hij aan de stamboom en blijft zijn werk uitbreiden en verbeteren. Zo schrijft hij in 2003 nog een artikel over de oorsprong van ‘De familienaam naam Durinck/Dierick en varianten’.

Bij zijn opzoekingen voor de stamboom ontdekte hij, te beginnen met zijn grootvader, verschillende generaties uurwerkmakers, vandaar ook zijn grote interesse voor uurwerken en klokken.

Heel zijn leven was hij geïnteresseerd in geschiedenis en heemkunde. Hij was erg belezen, en las ook Latijnse en Oud Nederlandse geschriften. Ook taal in het algemeen en dialecten (Lokers dialect, ..) boeiden hem.

Dank

Het bestuur van Familiekunde Gent dankt de kinderen van Etienne Dierick voor de schenking van het indrukwekkend genealogisch archief, en in het bijzonder dochter Beatrijs voor de biografische informatie.