Cursus “Genealogie voor starters: op zoek naar uw voorouders 2023”

Cursus “Genealogie voor starters: op zoek naar uw voorouders”

Om tegemoet te komen aan talrijke vragen van deelnemers aan lezingen of bezoekers aan de “1e Gentse Stamboomdag” in maart dit jaar, organiseren we vanaf oktober, telkens één zaterdagnamiddag per maand, een cursus “Genealogie voor starters: op zoek naar je voorouders”. Deze cursus loopt over 4 zaterdagnamiddagen en eindigt met een praktisch bezoek aan ons archief.

Genealogie voor starters

Tijdens deze cursus wordt stap voor stap uitgelegd hoe we van het heden teruggaan naar het verleden. Hierbij wordt vooral het accent gelegd op praktische toepassingen: welke bronnen staan ons ter beschikking, hoe combineren we deze informatie, hoe ordenen we onze gegevens, hoe kunnen we efficiënt het internet gebruiken en hoe kunnen we onze data bewaren.

Door de cursus te spreiden over 4 maanden en telkens 1 zaterdagnamiddag geven we de cursist de kans de opgedane kennis zelf in de praktijk om te zetten waarbij dan mogelijke vragen in de volgende les aan bod komen.

Concreet zullen we het vooral hebben over o.m.: persoonlijke bronnen, bidprentjes, rouwbrieven, burgerlijke stand, republikeinse kalender, parochieregisters, Latijnse woorden, oud schrift, staten van goed, stamreeks, kwartierstaat en stamboom.

Vermits deze cursus zich richt tot ‘starters’, wordt in hoofdzaak ingegaan op essentiële informatie, zodanig dat u na de lessenreeks vlot op weg bent bij het opmaken van uw kwartierstaat en stamboom. Uiteraard komen ook onderwerpen zoals heraldiek, genetica aan bod.

We doorlopen 4 periodes: de recente geschiedenis tot 1910, het Modern Archief van 1910 tot 1796, het Ancien Régime of Oud Archief van 1563 tot 1796, en de periode voor 1563.

 

Waar

 • Centrum Albert Maertens – Liberas, Kramersplein 23 te Gent

Wanneer

 • Zaterdag 7 oktober 2023
 • Zaterdag 4 november 2023
 • Zaterdag 16 december 2023
 • Zaterdag 6 januari 2024

Tijd

 • telkens van 14u00 tot 16u30

Lesgevers

 • Marc De Schinckel
 • Félix Waldack

Cursusgeld

 • 40 euro over te schrijven vòòr 1 oktober 2023 op rekening BE72 7360 0490 3416 van Familiekunde Gent (cursusgeld is inclusief lidmaatschap 2024 Familiekunde Vlaanderen en tijdschrift ‘Vlaamse Stam’ )

Syllabus

 • Een syllabus wordt afgeleverd bij begin van de cursus

Aantal deelnemers

 • opgelet het maximum aantal deelnemers is beperkt tot maximum 20 personen, dus weer er snel bij

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze cursus die u methode en kritische aanpak aanleert!