Brieven en briefkaarten als bron voor stamboomonderzoek
Genealogische artikels

Brieven en briefkaarten als bron voor stamboomonderzoek

Brieven en briefkaarten als bron voor stamboomonderzoek Vòòr het zoeken in de akten van de Burgerlijke stand, de Bevolkingsregisters en de Parochieregisters (doop-, trouw- en begrafenisregisters in het Ancien Régime), verzamelt men best eerst wat […]