Telefoonboeken, een verhaal van 1884 tot 2020

telefoonboek

Telefoonboeken, een verhaal van 1884 tot 2020

Een telefoongids of telefoonboek is traditioneel een boek met een grote verzameling telefoonnummers gerangschikt op naam en woonplaats. Sinds deze informatie ook via internet te raadplegen is is het gebruik van de papieren versie afgenomen. In 1881 werd de eerste telefoongids uitgegeven. Meestal is er ook nog informatie aan toegevoegd over het adres en het beroep of bedrijf van de gezochte. Soms is er ook informatie te vinden over zijn/haar mobiele- en fax-nummers en e-mailadressen.

Telefoonboek

België

Telefoongidsen zijn in België ter beschikking sinds 1884. Later werden ze uitgegeven door de Regie van Telegrafie en Telefonie (R.T.T.) en Belgacom. In 1968 verwierf I.T.T.-Promedia de concessie voor het uitgeven van de telefoongids. Hun Gouden Gids verscheen in 1969, eerst in Antwerpen en Luik. Een jaar later was deze cyclus rond en ontving elke telefoonabonnee zijn Gouden Gids en Witte Gids.

Een conflict tussen Belgacom en Promedia, bekend als de Belgische telefoongidsenoorlog leidde ertoe dat de abonnees tussen 1995 en 1998 vier telefoongidsen ontvingen: een gouden en een witte gids van Belgacom én een gouden en een witte gids van I.T.T. Na het oplossen van dit conflict ging Promedia, sinds 2007 Truvo, verder met de uitgave en distributie van beide gedrukte gidsen … tot het jaar 2020. Vanaf dit jaar bestaat er enkel een digitale versie!

In de bibliotheek van Familiekunde Gent zijn talrijke telefoonboeken aanwezig. Als je één of meerdere exemplaren bezit, gooi ze niet weg, maar schenk ze aan onze vereniging.

Telefoonboek