Onderwijs in Gent

Onderwijs in Gent

Onderwijs in Gent

Kenmerkend voor het onderwijs in Vlaanderen en dus ook het onderwijs in Gent is de indeling in onderwijsnetten en de bevordering van de gelijke onderwijskansen. Men onderscheidt het officiële net (gemeenschapsonderwijs, provinciaal onderwijs en stedelijk onderwijs) en het vrije net (katholiek, joods, protestants, Freinet en Steiner onderwijs).

De Belgische grondwet schrijft dat iedereen recht heeft op onderwijs, met eerbied voor de fundamentele rechten en vrijheden. Om dit leerrecht te garanderen, is er een leerplicht. Het maakt niet uit hoe het kind onderwijs krijgt, op school of thuis.

In 1914 werd de leerplicht geïntroduceerd voor alle kinderen tussen 6 en 12 jaar en stipuleerde dat de bovenste leeftijdsgrens zou verhoogd worden tot 13 en vervolgens 14 jaar. Tevens werd het Medisch Schooltoezicht opgericht, om de kritiek tegen te gaan dat een (verplichte) concentratie van kinderen tot ongezonde situaties zou leiden. De leerplicht viel toen samen met het lager onderwijs. Toen in de jaren zeventig een aantal studies een verband toonden tussen onderwijsniveau en werkloosheid, werd de leerplicht verlengd tot 16 jaar. Uiteindelijk werd de leerplicht in 1983 verlengd tot 18 jaar.

Klasfoto’s, schoolrapporten, prijsuitreikingen en diploma’s vertellen veel over een bepaalde persoon en tevens over de ganse familie: woonplaats, keuze van school, gevolgde opleiding, enz.

Kleuterschool

Onderwijs in Gent
Stadsschool – Wasstraat te Gent – kleuterklas – schooljaar 1932-1933

Basisschool

Onderwijs in Gent
Stadsschool – Wasstraat te Gent – lager onderwijs – schooljaar 1937-1938

 

Onderwijs in Gent
Stadsschool – Sint-Lievenspoortstraat te Gent – schooljaar 1941-1942

 

Onderwijs in Gent

 

Onderwijs in Gent

Humaniora

Onderwijs in Gent
Sint-Barbaracollege – Savaanstraat te Gent – schooljaar 1840-1841

 

Onderwijs in Gent
Sint-Barbaracollege – Savaanstraat te Gent – schooljaar 1840-1841
Onderwijs in Gent
Sint-Barbaracollege – Savaanstraat te Gent – schooljaar 1840-1841

 

Onderwijs in Gent
Sint-Barbaracollege – Savaanstraat te Gent – schooljaar 1840-1841