In memoriam Dr. René De Clercq (1933-2022)

René-De-Clercq

In memoriam Dr. René De Clercq (1933-2022)

René De Clercq

René De Clercq (°Astene 1933) studeert na zijn GrieksLatijnse humaniora aan het Koninklijk Atheneum te Gent in 1961 af als dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan de Gentse universiteit. Datzelfde jaar huwt hij met Vivian Antonis, verpleegsterlesgeefster, en bouwt een huisartsenpraktijk te Gent uit. Zijn gezin telt vijf kinderen.

Hij wordt lid van verschillende wetenschappelijke verenigingen, ondervoorzitter van het Verbond der Belgische Omnipractici, en draagt bij tot de opleiding bij de Gentse huisartsenkringen. Als lid van de Stuurgroep voor huisartsgeneeskunde introduceert hij de wetenschappelijke huisartsgeneeskunde aan. de Gentse universiteit. Hij schreef talrijke artikels in de medische vakliteratuur, vooral over huisartsgeneeskunde, medische psychologie, geriatrie en medische genetica. In 1985 wordt hij adviserend geneesheer in de Hulpkas voor Ziekte- en  invaliditeitsverzekering en docent bij de Wetenschappelijke vereniging voor verzekeringsgeneeskunde. Hij besluit zijn loopbaan als geneesheer-deskundige voor het Arbeidshof te Gent.

Reeds in de jaren 1970 legde hij, met anderen, door zijn heemkundig onderzoek de kiem voor zowel de Onderzoeksgids als het Repertorium van Oost- Vlaamse landboeken, prijzijboeken, gebruikboeken, ommelopers en bijbehorende kaarten. Zijn interesse voor oud schrift en genetica voert hem naar de genealogie. In 1976 wordt hij lid, in 1983 deelgenoot en vanaf 1984 bestuurraadslid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, thans Familiekunde Vlaanderen. Van 1983 tot 1988 is hij voorzitter van de VVF.-gouw Oost-Vlaanderen. Bij verschillende professoren volgt hij lessenreeksen over allerhande deelgebieden van de geschiedenis, met belangstelling voor de historische kritiek, de heuristiek, de prosopografie en de lokale geschiedenis. Van zijn hand verschijnen talrijke artikels in Vlaamse Stam en in geschied- en heemkundige tijdschriften zoals De Roede van Tielt, Den Hert, Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze, Het Scheldeveld. Hij verzorgt gerégeld voordrachten over de genealogische methodologie en over de heuristiek, meer in het bijzonder over penningkohieren, bevolkingstellingen, commerciële repertoria en landboeken.

Samen met zijn neef Yves, richt René een FONDS DE CLERCQ op, dat thans ondergebracht is in de bibliotheek van Familiekunde Gent, en online te vinden is via de afkorting FDC (zie artikel ‘Centrum Familiekunde Gent’ – p.13). Dit fonds omvat circa 300 archiefdozen en telt ontelbare  stambomen, kwartierstaten, brieven, foto’s, akten en andere documenten. De ontsluiting van alle gegevens is volop aan de gang. Een deel van dit unieke familiefonds zal tentoongesteld worden tijdens de Stamboomdag in maart 2023.

René De Clercq

Het Bestuur van Familiekunde Gent betuigt aan de kinderen van René De Clercq & Vivian Antonis en de ganse familie haar diep medeleven.