Op zaterdag 20 en zondag 21 februari 2016 organiseren Familiekunde Vlaanderen en GéniWal (Généalogie Informatique Wallonie) voor de eerste maal samen een tweedaags evenement rond het thema Genealogie zonder grenzen – Généalogie sans frontières in Waver. Tijdens het weekend van 20 en 21 februari vindt zowel het 51ste congres van Familiekunde Vlaanderen plaats (zaterdag), als de tweede editie van de ‘Dag van de familiegeschiedenis’ (zondag) en het tweedaagse genealogische salon Généatica 2016. Een niet te missen hoogmis dus voor genealogisch onderzoek in binnen- én buitenland!