D’hooge, drie generaties Gentse industriëlen

D'hooge - SintElooifeest - 1932

D’hooge, drie generaties Gentse industriëlen

Hier volgt het verhaal van de familie D’hooge; drie generaties industriëlen door Felix Waldack.

Embleem D'hooge

Veel grote bedrijven, zowel Belgische als multinationals, zijn ooit begonnen als kleine familiezaak. Het blijkt evenwel dikwijls moeilijk om gegevens te vinden van de stichting en de beginperiode. De redenen zijn divers: verspreiding van documenten over diverse familieleden, verlies of vernietiging van archief door verbouwing of verhuis van de firma, enz…

Door mijn contacten met familieleden van de stichter Emile D’hooge (1879-1954) en gewezen werknemers van het bedrijf kon ik veel stukken verzamelen die onmisbaar zijn om de geschiedenis van een Gents bedrijf van wasserijmachines te kunnen schrijven, dat 100 jaar heeft bestaan (1911-2011). Voorbeelden zijn: bestel- en facturatieboeken, facturen, correspondentie, bouwplannen, foto’s van werkplaatsen en machines, personeelsregisters, loonfiches, foto’s van personeelsfeesten, …

Eerste generatie

Emile D'hooge
Emile D’hooge (senior) (1879-1954)

Emile D’hooge (senior) (1879-1954) groeide op in een gezin van 11 kinderen dat woonde in een zijstraat van de Gebroeders De Smetstraat te Gent. Net als zijn vader Isidoor ging hij werken in een fabriek van metaalconstructie, namelijk Le Phoenix.

Stamboom D'hooge - de Gussem

Daar deed hij veel technische ervaring op en besliste een eigen zaal te beginnen voor de constructie van diverse machines. Hij poogde te starten met een zakenpartner, namelijk ingenieur Heynssens, maar de samenwerking liep spaak en

Emile ging op eigen kracht verder. In 1911 werd de eerste wasmachine afgewerkt in

het atelier aan de Nieuwevaart. De bestellingen kwamen vlot binnen en enkel de Eerste Wereldoorlog was een spelbreker. In 1919 vond Emile D’hooge een grotere werkplaats aan de Gustaaf Callierlaan. In 1930.kocht hij aan de Bellevuewijk te Ledeberg een oude fabriek van kunstmeststoffen Leirens.

Zijn broer Karel D’hooge (1881-1946) werkte ook in het bedrijf. Een andere broer Gustaaf (1890-1969) emigreerde naar Chicago en zorgde aldaar voor commerciële relaties in Amerika.

Met zijn echtgenote Martha Coryn had hij vier kinderen, drie dochters Madeleine, Maria en Lauriane, en een zoon Emile. Deze zouden allen een belangrijke rol spelen in de expansie van de firma.

Stamboom D'hooge - Coryn

Tweede generatie

Emile D'hooge (junior)
Emile D’hooge (junior) (1919-1962)

Emile D’hooge (junior) (1919-1962) nam de algemene leiding over in 1945. Hij was dus CEO op 26-jarige leeftijd! Zijn commerciële talenten zorgden ervoor dat een middelgroot bedrijf uitgroeide tot een wereldspeler voor de constructie van grote wasmachines, droogkuismachines en vooral hoogtechnologische strijkmachines. Hiervoor werd te Ledeberg in 1961 een volledig nieuwe fabrieksgebouw opgericht. Het is tijdens één van zijn talrijke buitenlandse zakenreizen dat hij in 1962 plots overleed op 42-jarige leeftijd.

Huwelijk van Emile D'hooge met Marina De Bruycker
Huwelijk van Emile D’hooge met Marina De Bruycker

Derde generatie

Emile Vanoostende (1936-2015), zoon van apotheker Remi Vanoostende en Madeleine D'hooge
Emile Vanoostende (1936-2015), zoon van apotheker Remi Vanoostende en Madeleine D’hooge

Na het plotse overlijden van Emile jr. was het zoeken naar een opvolger voor het management. De directie koos voor Emile Vanoostende (1936-2015), zoon van apotheker Remi Vanoostende en  Madeleine D’hooge. Hij werd als algemeen directeur bijgestaan door Prof. Ir. Frans Vanderheyden, echtgenoot van Maria D’hooge. Jan Vanoostende (1933), broer van Emile, versterkte het team als kaderlid. Industrieel ingenieur Herman Vanderheyden (1937), zoon van Frans Vanderheyden en Maria D’hooge bleef het langst actief in de firma, ook na de overname door het Engelse Spencer in 1979.

Lauriane D’hooge, gehuwd met dokter Jan Allaeys, startte in 1952 met Martin Shop, een keten van circa 20 vestigingen voor droogkuis over gans België. De machines werden gefabriceerd door D’hooge volgens een Amerikaans patent.

D’hooge wasserijmachines heeft 100 jaar bestaan, waarvan 68 jaar als familiebedrijf.

Chronologisch overzicht – 1911-2011 – Gent – Ledeberg – Nazareth

1911 – stichting door Emile D’Hooge sr., atelier aan Nieuwevaart (kant Palinghuizen) te Gent

Eerste gebouwde machine - 1911
Eerste gebouwde machine – 1911

 

Nieuwevaart - 1912
Nieuwevaart – 1912

1919 – verhuis naar Gustaaf Callierlaan te Gent  (atelier en burelen), groei van Gents naar Europees bedrijf

Voorgevel Gustaaf Callierlaan
Voorgevel Gustaaf Callierlaan

1930 – verhuis van het atelier naar Gaston Crommenlaan te Ledeberg (gebouw voorheen chemisch bedrijf Leirens)

Wasmachine nr 1 (nummering vanaf 1930) - gebouwd te Ledeberg
Wasmachine nr 1 (nummering vanaf 1930) – gebouwd te Ledeberg

 

Sint-Elooi feest - 1932
Sint-Elooi feest – 1932

 

Afdeling chefs Louis Housiaux, Henri Waldack en Maurice Verheecke - 1935
Afdeling chefs Louis Housiaux, Henri Waldack en Maurice Verheecke – 1935

1945 – Emile D’Hooge jr. neemt de leiding over, groei van Europees naar wereldbedrijf

1952 – Lauriane Allaeys-D’Hooge sticht Martin-Shop, dry-cleaning naar Amerikaans model

1954 – overlijden Emile D’Hooge sr. (geboren 1879)

Alle vertegenwoordigers met auto - 1955
Alle vertegenwoordigers met auto – 1955

1961 – bouw nieuwe (aanpalende) werkplaatsen in Bellevuestraat

Strijkmachines in opbouw
Strijkmachines in opbouw

 

1962 – overlijden Emile D’Hooge jr. (geboren 1919), leiding wordt overgenomen door neef Emile Van Oostende bijgestaan door o.a. schoonbroer Prof. Frans Van der Heyden

1967 – PVBA wordt NV

1968 – samenwerking met Jensen (Kastrup en Rönne, Denemarken)

1979 – overname door Neil & Spencer (Leatherhead, Engeland)

1988 – gerechtelijk akkoord  (oorzaak: faling Neil & Spencer), samenwerking met Jensen (Denemarken)

1990 – faling

1990 – oprichting D’HOOGE INDUSTRIES

1996 – overname door IPSO te Wevelgem, binnen Deens-Belgische groep LSG-Jensen

2003 – administratie verhuist naar IPSO Wevelgem

2004 – overname LSG (IPSO en D’Hooge) door Alliance Laundry Systems (Wisconsin, USA)

december 2004 – productie wasmachines verhuist naar nieuwe fabriek in industriepark Prijkels te Nazareth (productie strijkmachines stopgezet – verkocht aan Jensen)

september 2011 – stopzetting productie grote wasmachines te Nazareth, activiteit overgeheveld naar Bangalore (India)

Het hoofdgebouw aan de Gaston Crommenlaan is nu de zetel van het Wit-Gele Kruis
Het hoofdgebouw aan de Gaston Crommenlaan is nu de zetel van het Wit-Gele Kruis