Camille, Paul & Marcel Ganton; drie broers-glazeniers

Ganton

Camille, Paul & Marcel Ganton; drie broers-glazeniers

Hier volgt het verhaal van drie broers en kunstenaars, niet geboren maar wel getogen in Gent … Het verhaal van Camille, Paul & Marcel Ganton; drie broers-glazeniers door Felix Waldack.

Ganton

Ganton

Bij het doornemen van jaargang 1972 van de Gentse krant “La Flandre Libérale” viel mijn aandacht op het overlijdensbericht (5 mei 1972) van Marcel Ganton, ontwerper van glasramen. Niet zozeer de zeldzame familienaam maar de weinige gegevens over zijn leven en overlijden brachten mij ertoe verdere opzoekingen te doen. Ik wist enkel dat Marcel Ganton overleden was te Sint-Amandsberg op 28 april 1972 op 92-jarige leeftijd en dat hij begraven was in intimiteit. Op datum van 28 mei 1972 stond in La Flandre Libérale in de rubriek ‘Burgerlijke stand te Sint-Amandsberg’ het overlijden vermeld van Marcel Ganton. Hiermee was ik evenwel geen stap verder, tenzij het geboortejaar 1880. Waar en wanneer is hij geboren? Waar is hij begraven? Tevergeefs zocht ik naar een rouwbrief of bidprentje.

Intussen wist ik door te zoeken in de “Wegwijzer van de Stad Gent 1920” dat er drie glazeniers waren: Camille, Paul en Marcel Ganton. Dan maar zoeken op de website begraafplaatsen.gent.be. Daarop vond ik dat zijn grafkelder, en deze van andere Ganton’s, zich bevindt op het Campo Santo te Sint-Amandsberg. Via deze website kon ik enkel de data van overlijden noteren van Marcel (28-04-1972), Paul (26-09-1954) en Camille (31-10-1946) maar geen enkele geboortedatum. De laatste kans op succes was teruggaan naar mijn eerste bron, namelijk La Flandre Libérale. Tweemaal bingo! Een overlijdensbericht van zowel Camille als Paul Ganton was gepubliceerd in deze krant. Mij viel onmiddellijk op dat beiden niet geboren zijn in Gent … maar in Verviers.

Ganton
La Flandre Libérale – 2-3 november 1946
Ganton
La Flandre Libérale – 29 september 1954

Op de website www.arch.be tenslotte doorzocht ik de Burgerlijke Stand van Verviers en vond ik de geboorteakten van Camille, Paul en ook Marcel!

Hier volgt het verhaal van drie broers en kunstenaars, niet geboren maar wel getogen in Gent …

De familie Ganton, afkomstig uit Lyon, vestigde zich rond 1800 in het latere België (toen nog Frans grondgebied). Jean Baptiste Ganton (°Gent 1836) was schilder-decorateur en gaf zijn liefde voor de kunst door aan zijn kinderen. Hij wad gehuwd met Louise Delbauve (°Tourcoing 1837 – +Gent 1903).
De drie broers Ganton, Camille (1872-1946), Paul (1879-1954) en Marcel (1880-1972) werden glazeniers. Allen kregen hun opleiding in de St. Lucasscholen.

Ganton
Geboorteakte van Camille Marie Joseph François Henri Ganton
Ganton
Geboorteakte van Marcel Gérard Jean Ganton

Paul Henri Joseph (°Verviers 21-08-1879 – +Gent 26-09-1954) huwde met Anna Close (+Gent 1965).

Marcel Gérard Jean (°Verviers 14-10-1880 – +Sint-Amandsberg 28-04-1972) huwde met Céline Close (+Gent 1974). 

Paul en Marcel huwden niet alleen twee zusters … maar stichtten samen hun atelier in de Fortstraat, nabij de Krijgslaan (sinds 1946 Monterreystraat) te Gent.

Ganton
St-Bernard kerk te Meix-devant-Virton (1926)

Camille Marie Joseph François Henri (°Verviers 03-03-1872 – +Gent 31-10-1946) studeerde af in 1893 in Sint-Lucas en ontving daar “Le grand prix de la décoration”.

Ganton
St-Catharinakerk te Bethlehem, Palestina (1926)

Camille werkte vijf jaar in het atelier van Gustave Ladon om zich vervolgens in 1899, toen 27 jaar oud, te vestigen als zelfstandig glasschilder, ceramist en graveur in de Theresianenstraat (tussen Holstraat en Coupure) te Gent. Om onderscheid tussen beide ateliers te maken veranderde Camille Ganton de naam van de firma in Camille Ganton-Defoin. Defoin was de naam van zijn echtgenote Elise Defoin (+Gent 1960) die ook meewerkte in het atelier. Het gaat om een van de belangrijke Gentse glasraamateliers uit de late 19de en begin 20e eeuw, vooral actief in de restauratie en creatie van kerkglasramen in gotische stijl.

Het atelier Ganton-Defoin leverde glasramen over gans België: Sint-Baafskathedraal en  kapel Grootseminarie te Gent, Sint-Michielskathedraal en Zavelkerk te Brussel, Sint-Gertrudiskerk te Etterbeek, Sint-Remigiuskerk te Molenbeek, Sint-Jacobskerk te Antwerpen, Sint-Romboutskathedraal te Mechelen, kerken van Saint-Waudru te Bergen, Sint-Martinus te Ronse, Sint-Walburga te Oudenaarde, H. Graf te Nijvel, Sint-Jozef te Verviers, Sint-Maarten te Ieper, Hakendover, Aubel, Sint-Petrus en Paulus te Châtelet, Sint-Petrus en Paulusbasiliek te Dendermonde. In het buitenland zijn te vermelden: China, Congo, Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Camille maakte zich los van de neogotiek van zijn jeugd en ontwikkelde een geheel eigen stijl. Hij verlaat echter nooit de basis van de glassierkunst: een mozaïek van gekleurd glas verbonden door lood. Eigen aan het oeuvre van Camille zijn de grootse en indrukwekkende composities met een rijk coloriet. De figuren hebben levensechte houdingen. Pas na de Tweede Wereldoorlog zal vooral onder economische druk, de stijl van het huis Ganton grondige wijzigingen ondergaan.

Ganton
Huis en atelier, met keramiek in gevel en glasramen in poort

Ganton

Na zijn overlijden in 1946 zette zijn zoon Olivier Ganton (°Gent 1913) het atelier voort tot 1970. Hij huwde op 2 juli 1936 met Godelieve Persoons.

Ganton
Glasraam in stadhuis van Gent (1954)
Ganton
Sint-Amanduskerk te Denderleeuw (1949)

Tot slot verwijs ik graag naar volgende instituten die zeker over gedetailleerde informatie beschikken over de glazeniers Ganton:

  • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1, 1000 Brussel – www.kikirpa.be
  • KADOC Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving, Vlamingstraat 39, 3000 Leuven – kadoc.kuleuven.be